logo
สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ
Avatar
login
password

ธนาคารออมสิน ให้กู้ด่วน 200,000 บาท ข่าวจริงหรือข่าวปลอม

ตามที่ข้อมูลข่าวสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพจ Government Savings Bank เป็นเพจทางการของ ธนาคารออมสิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีข้อมูลเรื่องเพจ Government Savings Bank เป็นเพจทางการของ ธ.ออมสิน และทางธนาคารฝ่ายกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบและชี้แจงเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวพบว่าไม่เป็นเพจเฟซบุ๊กทางการของธนาคาร การแอบอ้างต้นเป็นธนาคารแสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตเป็นอันตรายต่อคนที่เข้ามาหาค้นหาข้อมูลในสื่อโซเชียล จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง ไม่ทำการกดไลค์ กดแชร์ หรือไม่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมใดๆ กับเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เพราะอาจจะมีความเสี่ยงในด้านข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล หรือถูกแฮกเฟซบุ๊กได้ หากพบเพจหรือไลน์เกี่ยวกับธนาคารชักชวนหรือปล่อยเงินกู้โปรดติดต่อสอบถามหรือแจ้ง GSB Contact Center โทร. 1115

สารบัญเนื้อหาที่สำคัญ
ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้จริงหรือไม่

ประวัติ ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทย สุขที่ยั่งยืน

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งตระหนักถึงการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 โดยให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และให้ประชาชนรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นั้น คือใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ยกสถานะคลังออมสินเป็นธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้นเพื่อรองรับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน และเปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารในวันที่ 1 เมษายน 2490

ธนาคารออมสิน กับรางวัลแห่งความสำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจกันผลักดันเป้าหมาย แผนงานและโครงการกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ ทั้งกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล ภายใต้การกำกับกับและตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 โดยที่ผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานภายนอก นำมาซึ่งรางวัลเกียรติยศต่างๆ ทั้งในระบบองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านผู้นำองค์กร ที่สร้างความภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้ธนาคารพร้อมก้าวเดินหน้าต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกด้าน